[dns-operations] Ny nyckelsigneringsnyckel (KSK) för .SE - New key signing key (KSK) for .SE

Anne-Marie Eklund-Löwinder Anne-Marie.Eklund-Lowinder at iis.se
Thu Jan 8 10:15:07 UTC 2009


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


Information in English follow

Ny nyckelsigneringsnyckel (KSK) för .SE

Från och med idag, 2009-01-08, publicerar och använder .SE en ny KSK för signering av .SE zonfilen. 

Nyckeln från 2007 med key id = 6166 är ogiltig sedan 2009-01-01 och kommer att tas bort 2009-02-01. Ni bör ha konfigurerat nyckeln för
2008 (Key id = 49678) i er resolver och vi rekommenderar er starkt att ersätta den med den nya nyckeln (Key id = 8779) senast 2009-12-31. 

Följande publika nycklar är för närvarande giltiga för .SE:

se.			IN DNSKEY 257 3 5 (
				AwEAAdKc1sGsbv5jjeJ141IxNSTdR+nbtFn+JKQpvFZE
				TaY5iMutoyWHa+jCp0TBBAzB2trGHzdi7E55FFzbeG0r
				+G6SJbJ4DXYSpiiELPiu0i+jPp3C3kNwiqpPpQHWaYDS
				9MTQMu/QZHR/sFPbUnsK30fuQbKKkKgnADms0aXalYUu
				CgDyVMjdxRLz5yzLoaSO9m5ii5cI0dQNCjexvj9M4ec6
				woi6+N8v1pOmQAQ9at5Fd8A6tAxZI8tdlEUnXYgNwb8e
				VZEWsgXtBhoyAru7Tzw+F6ToYq6hmKhfsT+fIhFXsYso
				7L4nYUqTnM4VOZgNhcTv+qVQkHfOOeJKUkNB8Qc=
				); key id = 49678
se.			IN DNSKEY 257 3 5 (
				AwEAAeeGE5unuosN3c8tBcj1/q4TQEwzfNY0GK6kxMVZ
				1wcTkypSExLCBPMS0wWkrA1n7t5hcM86VD94L8oEd9jn
				HdjxreguOZYEBWkckajU0tBWwEPMoEwepknpB14la1wy
				3xR95PMt9zWceiqaYOLEujFAqe6F3tQ14lP6FdFL9wyC
				flV06K1ww+gQxYRDo6h+Wejguvpeg33KRzFtlwvbF3Aa
				pH2GXCi4Ok2+PO2ckzfKoikIe9ZOXfrCbG9ml2iQrRNS
				M4q3zGhuly4NrF/t9s9jakbWzd4PM1Q551XIEphRGyqc
				bA2JTU3/mcUVKfgrH7nxaPz5DoUB7TKYyQgsTlc=
				); key id = 8779

Nycklarna finns även på https://www.iis.se/domains/sednssec/publickey.

DNS-användare som ännu inte har satt upp sin DNS att fråga efter DNSSEC-svar men har för avsikt att göra det bör endast använda de aktuella nycklarna. 

För DNS-användare som inte explicit har satt upp sin DNS att fråga efter DNSSEC-svar kommer det inte att innebära någon förändring.

Vi råder er att prenumerera på meddelanden från dnssec-announce at lists.nic.se för att få information om nyckelbyten och andra viktiga förändringar.
Frågor kan ställas till dnssec-info at iis.se.Anne-Marie Eklund Löwinder
Kvalitets- och säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Adress: Ringvägen 100, 103 91 Stockholm
Växel: 08-452 35 00
Direkt: 08-452 35 17
Mobil: 0734-31 53 10
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Webbplats: http://www.iis.se


New key signing key (KSK) for .SE 

As from today, 2009-01-08 .SE publish and take into use a new KSK for signing the .SE zone file. The key published with start 2007 with key id = 6166 is unvalid since 2009-01-01 and will be removed 2009-02-01. You should have configured the key published with start 2008 (Key id = 49678) into your resolver and we strongly recommend you to replace it with the new key published today (Key id = 8779) no later than 2009-12-31.

The following keys are as today valid for .SE:

se.			IN DNSKEY 257 3 5 (
				AwEAAdKc1sGsbv5jjeJ141IxNSTdR+nbtFn+JKQpvFZE
				TaY5iMutoyWHa+jCp0TBBAzB2trGHzdi7E55FFzbeG0r
				+G6SJbJ4DXYSpiiELPiu0i+jPp3C3kNwiqpPpQHWaYDS
				9MTQMu/QZHR/sFPbUnsK30fuQbKKkKgnADms0aXalYUu
				CgDyVMjdxRLz5yzLoaSO9m5ii5cI0dQNCjexvj9M4ec6
				woi6+N8v1pOmQAQ9at5Fd8A6tAxZI8tdlEUnXYgNwb8e
				VZEWsgXtBhoyAru7Tzw+F6ToYq6hmKhfsT+fIhFXsYso
				7L4nYUqTnM4VOZgNhcTv+qVQkHfOOeJKUkNB8Qc=
				); key id = 49678
se.			IN DNSKEY 257 3 5 (
				AwEAAeeGE5unuosN3c8tBcj1/q4TQEwzfNY0GK6kxMVZ
				1wcTkypSExLCBPMS0wWkrA1n7t5hcM86VD94L8oEd9jn
				HdjxreguOZYEBWkckajU0tBWwEPMoEwepknpB14la1wy
				3xR95PMt9zWceiqaYOLEujFAqe6F3tQ14lP6FdFL9wyC
				flV06K1ww+gQxYRDo6h+Wejguvpeg33KRzFtlwvbF3Aa
				pH2GXCi4Ok2+PO2ckzfKoikIe9ZOXfrCbG9ml2iQrRNS
				M4q3zGhuly4NrF/t9s9jakbWzd4PM1Q551XIEphRGyqc
				bA2JTU3/mcUVKfgrH7nxaPz5DoUB7TKYyQgsTlc=
				); key id = 8779
 
The keys are also available at https://www.iis.se/domains/sednssec/publickey.

DNS users that haven't earlier but are going to configure their DNS to ask for DNSSEC answers should only use the new key.

DNS users that haven't explicitly configured their DNS to ask for DNSSEC answers this will not involve any changes at all.

We do advice you to subscribe to the dnssec-announce at lists.nic.se mailing list to get notified about key rollovers and any other important changes.
Questions may be addressed to dnssec-info at iis.se.


Anne-Marie Eklund Löwinder
Quality & Security Manager
.SE (The Internet Infrastructure Foundation)

PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Visits: Ringvägen 100 A
Switchboard: +46(0)8-452 35 00
Direct: +46(0)8-452 35 17
Mobile: +46(0)734-31 53 10
E-mail: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se
Website: http://www.iis.se


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 9.8.3 (Build 4028)
Charset: utf-8

wj8DBQFJZdIrpdzwAUKxz5QRAqidAKDdiGf+5sMZwwDH21eDo+kNJqi5/gCcCoMM
gdfhL6iRLUTfZTfbhIQgL8o=
=RS2u
-----END PGP SIGNATURE-----More information about the dns-operations mailing list