<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Generator" content="Microsoft Exchange Server">
<!-- converted from rtf -->
<style><!-- .EmailQuote { margin-left: 1pt; padding-left: 4pt; border-left: #800000 2px solid; } --></style>
</head>
<body>
<font face="Arial" size="2">
<div>-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----</div>
<div>Hash: SHA1</div>
<div> </div>
<div>Information in English follow</div>
<div> </div>
<div>Ny nyckelsigneringsnyckel (KSK) för .SE</div>
<div> </div>
<div>Från och med 2010-04-26 publicerar och använder .SE en ny KSK för signering av .SE:s zonfil.</div>
<div> </div>
<div>Aktuella nycklar</div>
<div>År 2009-2010 KSK key id 8779 (giltig till och med 2010-12-31)   </div>
<div>År 2010-2011 KSK key id 39547 (giltig till och med 2011-12-31)</div>
<div> </div>
<div>Ni bör ha konfigurerat nyckeln för 2009-2010 (Key id = 8779) i er resolver redan och vi rekommenderar er starkt att lägga till den nya nyckeln (Key id = 39547) senast 2010-12-31. </div>
<div> </div>
<div>Följande publika nycklar är för närvarande giltiga för .SE:</div>
<div> </div>
<div>se.     IN DNSKEY 257 3 5 (</div>
<div>                        AwEAAbaxTum9L7z1DmPiXPk0QZ2/qUM3to210Caey/yc</div>
<div>                        ZuvQ8Mh/dgGpwBmyZB9xZSkaCLa2Mw6pmDLrjK9hWOff</div>
<div>                        q5PXRVm9RrcA/eIEBEvbQzkY5sFkWAczNAs58Oscxi+/</div>
<div>                        Gd5KfuVi3lJpYgJwwa2JB4doZ00IXywcCn0VTz0Hsl/l</div>
<div>                        qpA2Bqj+e+ATzA5hWyiNyHPjiYvyMCkSXTiGgFVVuG8H</div>
<div>                        3N6Us8uSABuO2UoFQeQi6YikIiCbf1FfCzr4vBIRXW6M</div>
<div>                        aDs8kqAAadKjLk3i39dviL/YeyGUvq9Dan9PsvkwQejK</div>
<div>                        N/7J0yCr2nYXfwGGCHkcBKkagv79EaRlZigUCp8=</div>
<div>                        ) ; key id = 39547</div>
<div> </div>
<div>se.     IN DNSKEY 257 3 5 (</div>
<div>                        AwEAAeeGE5unuosN3c8tBcj1/q4TQEwzfNY0GK6kxMVZ</div>
<div>                        1wcTkypSExLCBPMS0wWkrA1n7t5hcM86VD94L8oEd9jn</div>
<div>                        HdjxreguOZYEBWkckajU0tBWwEPMoEwepknpB14la1wy</div>
<div>                        3xR95PMt9zWceiqaYOLEujFAqe6F3tQ14lP6FdFL9wyC</div>
<div>                        flV06K1ww+gQxYRDo6h+Wejguvpeg33KRzFtlwvbF3Aa</div>
<div>                        pH2GXCi4Ok2+PO2ckzfKoikIe9ZOXfrCbG9ml2iQrRNS</div>
<div>                        M4q3zGhuly4NrF/t9s9jakbWzd4PM1Q551XIEphRGyqc</div>
<div>                        bA2JTU3/mcUVKfgrH7nxaPz5DoUB7TKYyQgsTlc=</div>
<div>                        ) ; key id = 8779</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>Nycklarna finns även på <a href="https://www.iis.se/domaner/dnssec/publika-nycklar-for-dnssec/">
https://www.iis.se/domaner/dnssec/publika-nycklar-for-dnssec/</a>.</div>
<div> </div>
<div>DNS-användare som ännu inte har satt upp sin DNS att fråga efter DNSSEC-svar men har för avsikt att göra det bör endast använda de aktuella nycklarna. </div>
<div> </div>
<div>För DNS-användare som inte explicit har satt upp sin DNS att fråga efter DNSSEC-svar kommer det inte att innebära någon förändring.</div>
<div> </div>
<div>Vi råder er att prenumerera på meddelanden från dnssec-announce@lists.nic.se för att få information om nyckelbyten och andra viktiga förändringar.</div>
<div>För att prenumerera, gå till <a href="http://lists.iis.se/mailman/listinfo/dnssec-announce">
http://lists.iis.se/mailman/listinfo/dnssec-announce</a></div>
<div> </div>
<div>Frågor kan ställas till dnssec-info@iis.se.</div>
<div> </div>
<div>Anne-Marie Eklund Löwinder</div>
<div>Kvalitets- och säkerhetschef</div>
<div>.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)</div>
<div> </div>
<div>Adress: Ringvägen 100</div>
<div>Postadress: Box 7399, 103 91 Stockholm</div>
<div>Växel: 08-452 35 00</div>
<div>Direkt: 08-452 35 17</div>
<div>Mobil: 0734-31 53 10</div>
<div>E-post: anne-marie.eklund-lowinder@iis.se</div>
<div>Webbplats: <a href="http://www.iis.se">http://www.iis.se</a></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>New key signing key (KSK) for .SE </div>
<div> </div>
<div>As from 2010-04-26 .SE publish and use a new KSK for signing the .SE zone file.</div>
<div> </div>
<div>Valid keys:</div>
<div>KSK key id of 2009-2010 is 8779 (valid until 2010-12-31) </div>
<div>KSK key id of 2010-2011 is 39457 (valid until 2011-12-31) </div>
<div> </div>
<div>You should have configured the key from 2009-2010 (Key id = 8779) into your resolver already and we strongly recommend you to add the new key (Key id = 39547) no later than 2010-12-31.</div>
<div> </div>
<div>The following keys are as today valid for .SE:</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>se.     IN DNSKEY 257 3 5 (</div>
<div>                        AwEAAbaxTum9L7z1DmPiXPk0QZ2/qUM3to210Caey/yc</div>
<div>                        ZuvQ8Mh/dgGpwBmyZB9xZSkaCLa2Mw6pmDLrjK9hWOff</div>
<div>                        q5PXRVm9RrcA/eIEBEvbQzkY5sFkWAczNAs58Oscxi+/</div>
<div>                        Gd5KfuVi3lJpYgJwwa2JB4doZ00IXywcCn0VTz0Hsl/l</div>
<div>                        qpA2Bqj+e+ATzA5hWyiNyHPjiYvyMCkSXTiGgFVVuG8H</div>
<div>                        3N6Us8uSABuO2UoFQeQi6YikIiCbf1FfCzr4vBIRXW6M</div>
<div>                        aDs8kqAAadKjLk3i39dviL/YeyGUvq9Dan9PsvkwQejK</div>
<div>                        N/7J0yCr2nYXfwGGCHkcBKkagv79EaRlZigUCp8=</div>
<div>                        ) ; key id = 39547</div>
<div> </div>
<div>se.     IN DNSKEY 257 3 5 (</div>
<div>                        AwEAAeeGE5unuosN3c8tBcj1/q4TQEwzfNY0GK6kxMVZ</div>
<div>                        1wcTkypSExLCBPMS0wWkrA1n7t5hcM86VD94L8oEd9jn</div>
<div>                        HdjxreguOZYEBWkckajU0tBWwEPMoEwepknpB14la1wy</div>
<div>                        3xR95PMt9zWceiqaYOLEujFAqe6F3tQ14lP6FdFL9wyC</div>
<div>                        flV06K1ww+gQxYRDo6h+Wejguvpeg33KRzFtlwvbF3Aa</div>
<div>                        pH2GXCi4Ok2+PO2ckzfKoikIe9ZOXfrCbG9ml2iQrRNS</div>
<div>                        M4q3zGhuly4NrF/t9s9jakbWzd4PM1Q551XIEphRGyqc</div>
<div>                        bA2JTU3/mcUVKfgrH7nxaPz5DoUB7TKYyQgsTlc=</div>
<div>                        ) ; key id = 8779</div>
<div> </div>
<div>The keys are also available at <a href="https://www.iis.se/en/domaner/dnssec/publika-nycklar-for-dnssec/">
https://www.iis.se/en/domaner/dnssec/publika-nycklar-for-dnssec/</a></div>
<div> </div>
<div>DNS users that haven't earlier but are going to configure their DNS to ask for DNSSEC answers should only use the valid keys.</div>
<div> </div>
<div>DNS users that haven't explicitly configured their DNS to ask for DNSSEC answers this will not involve any changes at all.</div>
<div> </div>
<div>We do advice you to subscribe to the dnssec-announce@lists.nic.se mailing list to get notified about key rollovers and any other important changes.</div>
<div>To subscribe, go to <a href="http://lists.iis.se/mailman/listinfo/dnssec-announce">
http://lists.iis.se/mailman/listinfo/dnssec-announce</a></div>
<div> </div>
<div>Questions may be addressed to dnssec-info@iis.se.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>Anne-Marie Eklund Löwinder</div>
<div>Quality & Security Manager</div>
<div>.SE (The Internet Infrastructure Foundation)</div>
<div> </div>
<div>PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden</div>
<div>Visits: Ringvägen 100 A</div>
<div>Switchboard: +46(0)8-452 35 00</div>
<div>Direct: +46(0)8-452 35 17</div>
<div>Mobile: +46(0)734-31 53 10</div>
<div>E-mail: anne-marie.eklund-lowinder@iis.se</div>
<div>Website: <a href="http://www.iis.se">http://www.iis.se</a></div>
<div> </div>
<div>-----BEGIN PGP SIGNATURE-----</div>
<div>Version: 9.8.3 (Build 4028)</div>
<div>Charset: utf-8</div>
<div> </div>
<div>wj8DBQFL2CpypdzwAUKxz5QRAgxuAKCN0MP+WQCOOaVJhTxGuQF8CavtswCgsOZH</div>
<div>uWaWoad/Y8T7x+e4skZi7VE=</div>
<div>=jd9R</div>
<div>-----END PGP SIGNATURE-----</div>
<div> </div>
<div> </div>
</font>
</body>
</html>