[dns-operations] Annonsering - KSK nyckelbyte - Announcement - KSK key rollover

Anne-Marie Eklund-Löwinder Anne-Marie.Eklund-Lowinder at iis.se
Tue Dec 18 11:09:07 UTC 2007


 
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Information in English follow.

Den 2008-01-03 kommer .SE att genomföra ett nyckelbyte (key rollover)
av KSK för DNSSEC. Från och med den dagen kommer vi att publicera och
använda en ny KSK för signering av zonfilen för .SE. 

Nyckeln från 2006 med key id = 17686 är endast giltig till 2008-01-01
och kommer i samband med detta att tas bort.
Nyckeln från 2007 med key id = 6166 kommer att fortsätta användas
ännu ett år. 

Ni bör redan ha konfigurerat nyckeln för 2007 (Key id = 6166) i er
resolver, om inte så rekommenderar vi er starkt att göra det senast
2007-12-31.

Vi råder er att prenumerera på meddelanden från
dnssec-announce at lists.nic.se för att få information om nyckelbyten
och andra viktiga förändringar.

Frågor kan ställas till dnssec-info at iis.se.

Anne-Marie Eklund Löwinder
Kvalitets- och säkerhetschef
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Ringvägen 100, Box 7399, 103 91 Stockholm
Tel: 08-452 35 00/17, mobil: 0734-315 310
E-post: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se 
Webbplats: www.iis.se


As from 2008-01-03 .SE will perform a key rollover by publishing and
take into use a new KSK for signing the .SE zone file. 

The key published 2006 with key id = 17686 is only valid until
2008-01-01. 
The key published 2007 with key id = 6166 will still be in use for
another year.

You should already have configured the key published with start 2007
(Key id = 6166) into your resolver, if not we strongly recommend you
to do so no later than 2007-12-31. 

We do advice you to subscribe to the dnssec-announce at lists.nic.se
mailing list to get notified about key rollovers and any other
important changes.

Questions may be addressed to dnssec-info at iis.se.

Anne-Marie Eklund Löwinder
Quality & Security Manager
.SE (The Internet Infrastructure Foundation)
PO Box 7399, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)8-452 35 00/17 
Mobile: +46 (0)734 315 310
E-mail: anne-marie.eklund-lowinder at iis.se 
Web: www.iis.se-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP 8.1

iQA/AwUBR2eqUqXc8AFCsc+UEQKs4QCfRlhRiKNTSOiCBFCdeiDFHCpoBVcAnRAg
/xpbFNH6U48O1h388OGLVEvo
=9TiG
-----END PGP SIGNATURE-----More information about the dns-operations mailing list